การออกแบบกล้องวงจรปิด

ในตึกหรืออาคารขนาดใหญ่ ที่มีการติดตั้ง กล้องวงจรปิด จำนวนมาก จำเป้นอย่างยิ่งที่ต้องมีการออกแบบ ห้องควบคุมหรือระบบการมอนิเตอร์ เพื่อความสะดวกในการเรียกคืนภาพ หรือ การค้นดูย้อนหลังซึ่งสำหคัญมากสำหรับการติดตั้งกล้องวงจรปิด

สมมุติว่าต้องการติดตั้งกล้อง จำนวน 120 กล้อง เป็นกล้อง Fixed 115 ตัว กล้อง Pan-Tilt-Zoom 5 ตัว และต้องการการบันทึกภาพ 15 วันจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง ในตัวอย่างนี้เนื่องจากมีจำนวนกล้องมากและถือได้ว่าเป็นระบบที่มีขนาดใหญ่พอควรจึงจำเป็นต้องใช้ DVR จำนวนหลายเครื่อง แต่ถ้าหากใช้ DVR ที่มีขายตามท้องตลาดทั่วๆ ไปซึ่งส่วนมาก 1 เครื่องจะรองรับกล้อง 16 กล้อง คงต้องใช้มากถึง 8 เครื่อง แต่ก็จะมีปัญหาในการเรียกดูภาพข้ามเครื่องกัน หรือจะเรียกภาพจากเครื่องอื่น ๆ ที่ต้องการมาแสดงบนจอภาพ จึงมีความจำเป็นต้องใช้ Industrial PC Base-D V R เพราะสามารถรองรับกล้องได้มากกว่าและมีความสามารถในการบริหารจัดการเครื่องในระบบเครือข่ายได้เป็นอย่างดี จึงตัดปัญหาเรื่องการ

เรียกดูภาพที่ต้องการมาแสดงบนหน้าจอ และเนื่องจากมีกล้อง PTZ จึงอาจจะต้องมี Keyboard และอุปกรณ์สำหรับ รับ-ส่งสัญญาณ ควบคุมกล้อง เพิ่มเติมขึ้นมา จึงทำให้อุปกรณ์ที่จำเป็นมีดังนี้คือ

กล้อง+เลนส์
DVR ในที่นี้ใช้ 2 เครื่อง ซึ่งแต่ละเครื่องรองรับกล้อง 60 กล้อง โดยต้องคำนึงถึงสมรรถนะของ

เครื่องที่จะใช้ทำ DVR โดยพิจาณาจาก CPU-Motherboard-RAID Controller-NIC-รูปแบบของ PCI ของเครื่องนั้น ๆ

Management Server ใช้สำหรับดูแลฐานข้อมูลของระบบทั้งหมด ในระบบที่มีขนาดใหญ่ ที่มี

กล้องหลายร้อยตัว มักจะมีการอุทิศเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เพื่อทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะ โดยไม่ได้ทำหน้าที่ในการบันทึกข้อมูล แต่ใช้สำหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูลและการใช้งาน

2 Ethernet Switch หรือ Network Switch สำหรับเชื่อมโยงอุปกรณ์เข้าด้วยกันเพื่อให้เป็นเครือข่าย

(Network)

3 Data Converter ใช้สำหรับการส่งสัญญาณควบคุมกล้อง PTZ ในกรณีที่ DVR นั้นไม่มี Port RS 485

4 Keyboard สำหรับควบคุมกล้อง ในระบบ CCTV นั้น Keyboard สำหรับควบคุมกล้องนั้นมี 2

แบบคือ 1. แบบต่อเข้ากล้อง โดยตรง 2. แบบต่อเข้า Workstation

5 PC Workstation หรือมักเรียกกันว่า เครื่อง Client เพราะเป็นเครื่องที่ใช้เรียกดูภาพและลูกค้า

มักจะใช้งานบ่อย โดยไม่จำเป็นต้องตั้งค่าอะไรมากมาย เพราะจะใช้ฐานข้อมูลจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ แต่ควรจะมีสมรรถนะที่สูงเพราะต้องใช้เรียกดูภาพวีดีโอ ดังนั้นจึงต้องคำนึงถึงรายละเอียดของ CPU-RAM-Motherboard-การ์ดจอ-ฮาร์ดดิสค์ พอสมควรแต่ไม่ต้องถึงขั้นจัดหนักจัดเต็มแบบเครื่อง เซิร์ฟเวอร์สำหรับบันทึกภาพและดูแลฐานข้อมูล
ซึ่งอุปกรณ์ของระบบคร่าวๆ ก็มีดังตัวอย่างในรูป

ออกแบบระบบกล้องวงจรปิด

จากรูปเราจะพบว่าพอมีกล้อง PTZ เข้ามาเกี่ยวข้องนั้นจะทำให้ต้องเพิ่มเติมอุปกรณ์ และ สายสำหรับการควบคุม PTZ ขึ้นมา ซึ่งก็คือรายการที่

6.Data Converter และ 7.Keyboard หรือ PTZ Controller