บริษัท นาวิเกเตอร์ เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร นั้นต้องการความเชี่ยวชาญในการออกแบบและเลือกอุปกรณ์
ในการใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม Navigator จึงสามารถให้คำปรึกษาออกแบบ
ติดตั้ง ระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญที่จะตรวจสอบประเมินความเสี่ยงของ
สภาพแวดล้อมและวางผังในการติดตั้งระบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท่านอย่างมืออาชีพโดยผสมผสาน
เทคโนโลยีต่างๆให้กับท่านอย่างครบวงจร อาทิ

  • ประตูรีโมท
  • ระบบกล้องวงจรปิด
  • ระบบควบคุมการเข้า-ออก
  • ระบบเตือนการบุกรุก

ด้วยการออกแบบอย่างมืออาชีพ Navigator จึงทำให้การลงทุนของท่านคุ้มค่า เพราะสิ่งที่ท่านได้รับจากเรา
คือความปลอดภัย ภายใต้วิสัยทัศน์ ธุรกิจ และพันธกิจ ที่เรายึดถือในการดำเนินธุรกิจตลอดมา  Navigator  มีสินค้าในกลุ่มของประตูรีโมทมากมายให้ลูกค้าเลือกใช้ อาทิเช่น ประตูรีโมท จากอิตาลี 900SC50C, ประตูรีโมท จากอิตาลี900SC70C, ประตูรีโมท จากอิตาลี 900SC100C, ประตูรีโมทDEA, ประตูรีโมทROGER, ประตูรีโมทTELCOMA, ประตูรั้วรีโมทบานเลื่อน SLD-800L, ประตูรั้วรีโมทบานเลื่อน SLT-800, ประตูรั้วรีโมทบานเลื่อน SLD-1200, ประตูรั้วรีโมทบานเลื่อน SLR-1200, ประตูรั้วรีโมทบานเลื่อน SLR-2200, ประตูรั้วรีโมทบานเลื่อน ขนาดใหญ่Felcom300, ประตูรั้วรีโมทบานเลื่อน ขนาดใหญ่Box3500, ประตูรั้วรีโมทบานเลื่อน ขนาดใหญ่SLF-884, ประตูรั้วรีโมทบานสวิง, ประตูรีโมทบานม้วน, ประตูม้วน3S, ประตูม้วน ฯลฯ