ประตูม้วนไฟฟ้า ออกแบบ เพื่อให้ใช้พื้นที่ ใน การติดตั้ง น้อย ใช้งาน สะดวก

ประตูม้วนไฟฟ้า เป็นที่นิยมใช้ กัน อย่างแพร่หลาย ในปัจจุบัน สามารถ พบเห็นได้ทั่วไป ตามทาง เข้า ของ อาคาร ตึกแถว หรือ ห้องพักต่างๆ วัสดุ ที่นำมาทำ ประตูม้วน ก็มีมากมาย หลายชนิด อาทิ เหล็ก อลูมิเนียม หรือ พลาสติก

ประโยชน์ ของ ประตูม้วนไฟฟ้า มีมากมาย อาทิ เป็น ประตู ที่เหมาะกับ สถานที่ ที่ มี ขนาดของพื้นที่ประตู กว้างขวาง และ ใหญ่โต อาทิ ประตูโรงรถ

ประตูโรงงานต่างๆ

ม้วนประตูไฟฟ้า ใช้งานง่าย สะดวก สบาย เพียงแค่กดสวิทช์ปิด-เปิด ก็สามารถ ใช้งาน ประตู ได้แล้ว และ ยัง สามารถ ควบคุม การทำงาน ของ ประตู ได้ด้วย รีโมทคอนโทรล ซึ่งทำให้การปิด-เปิดประตู เป็น อย่างง่ายดาย และ สะดวกมากยิ่งขึ้น

แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก เป็นการใช้ พลังงานไฟฟ้า เพื่อขับเคลื่อน  การทำงาน ของ ระบบมอเตอร์ มีกินไฟฟ้า เฉพาะ ตอนกด เปิด ปิด เท่านั้น

ในกรณีที่กระแสไฟฟ้าเกิดขัดข้อง ยังคงใช้งานได้  โดยใช้ โซ่ ฉุกเกฉิน ในการ ดึง ประตูเปิด-ปิดได้ ต้องอาศัย พลังใน ดึงมากกน่อย ขึ้นอยู่กับ น้ำหนัก ของ ประตู

ประตูม้วนไฟฟ้า สามารถ แบ่ง ออกเป็นหลักๆ ได้ 3 ประเภท โดย แบ่ง จาก ระบบการทำงาน ดังนี้

  1. ประตูม้วน ที่เป็น ระบบสปริงมือดึง เป็น ระบบที่มีการควบคุมการเปิด-ปิดประตูม้วนไฟฟ้าด้วยกำลังคน เหมาะสำหรับประตูที่มีความกว้างไม่เกิน 4 เมตร และความสูงก็ไม่เกิน 4 เมตรเหมือนกัน รวมถึงน้ำหนักของประตูไม่ควรจะเกิน 120 กิโลกรัม ในกรณีที่ต้องการประตูม้วนที่มีขนาดความกว้างมากกว่า 4 เมตร แนะนำให้แบ่งประตูออกเป็นช่วงๆ และเสริมความแข็งแรงด้วยเสาตรงกลาง โดยที่แต่ะลช่วงของประตูม้วนไม่ควรจะเกิน 4 เมตร

ประตูโรงรถ ประตูม้วนไฟฟ้า 2. ประตูม้วน  ที่เป็นระบบรอกโซ่ เป็น ประตู ที่ ควบคุม การเปิด-ปิด ของ ประตูม้วน ด้วย กำลังคน คล้าย ระบบ สปริง แต่ มี ข้อแตกต่าง ตรง ที่ ระบบรอกโซ่ นี้ สามารถ รองรับ ประตูม้วน ที่มี ขนาดใหญ่ กว่า ระบบสปริง นั่นคือ ประตูม้วน ระบบรอกโซ่ สามารถ รับ ประตูม้วน ที่มี ขนาดความกว้างไม่เกิน 7 เมตร และ สูงไม่เกิน 5 เมตร

รวมถึง น้ำหนัก ไม่ควรเกิน 700 กิโลกรัม สาเหตุที่ ประตูม้วน แบบ ระบบ รอกโซ่ สามารถ รับน้ำหนัก ได้มากกว่า เพราะ ใช้ระบบรอก มา ช่วย ใน การทด น้ำหนัก แต่ ก็ มี ข้อจำกัด อยู่ที่ สามารถเปิด-ปิด ได้ เฉพาะ ฝั่งที่มีโซ่อยู่ด้านเดียว เท่านั้น

ดังนี้ จึง ควร มีประตู ทางออก ไว้อีก ทางหนึ่ง เพื่อ ไว้ สำหรับ เป็น ทางออก อีกทางหนึ่ง หรือ อาจจะทำ ประตูเล็ก โดย ให้อยู่ใน ประตูม้วน อีกทีหนึ่ง ก็ได้

3. ประตูม้วน  ที่เป็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้า เป็น ประตู ที่ควบคุม การเปิด-ปิด ของ ประตูม้วนไฟฟ้า ด้วย ระบบ มอเตอร์ไฟฟ้า ทำให้ ประตูม้วนไฟฟ้า แบบนี้ สามารถ รองรับ ประตูที่มี ขนาดใหญ่ได้

โดย สามารถ รับน้ำหนัก ได้ สูงสุดถึง 2,000 กิโลกรัม และ สามารถ รับ ประตูม้วน ที่มี ขนาด ความกว้าง ของ ประตูตั้งแต่ 3-15 เมตร

ซึ่งขึ้น อยู่ กับ ขนาด ของ มอเตอร์ ที่ใช้ ตามปกติ แล้ว ประตูม้วนไฟฟ้า ระบบมอเตอร์ นี้จะ มี รอก โซ่ ฉุกเฉิน ที่ ควบคุม ด้วย มือ ไว้ใช้ใน การเปิด-ปิด สำรอง ในกรณี ที่ กระแสไฟฟ้าเกิด ขัดข้อง หรือ ใช้ร่วมกับ ระบบรีโมทคอนโทรล เพื่อ อำนวย ความสะดวก ในการ ใช้งาน ให้เพิ่มมาก ขึ้นด้วย