ประตูอัตโนมัติ ที่สามารถควบคุมการเปิด-ปิดได้ ด้วยรีโมทคอนโทร

ประตูรีโมท หมายถึง ประตูที่ใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งมีชุดควบคุมเป็นอุปกรณ์ในการสั่งการและทำงาน ทำให้สามารถควบคุมการเปิด-ปิดได้ด้วยรีโมท โดยคำว่า ประตูรีโมท รวมถึงลักษณะประตูที่ใช้สวิทช์กดควบคุมการเปิด-ปิด หรือใช้ร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติแบบอื่นๆ เช่น คีย์การ์ด หรือเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ประโยชน์ของประตูรีโมท มีมากมาย อาทิ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเปิด-ปิดประตู โดยไม่ต้องออกแรงคนให้เหนื่อย และยังมีระบบสัญญาณเตือนในกรณีที่ลืมปิดประตูด้วย ทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยลดปัญหาการที่จะต้องมาเปิดประตูในวันที่ฝนตกหรือเวลากลางค่ำกลางคืน และช่วยป้องกันไม่ให้เด็กเล็กมาเล่นซุกซนเปิดประตูจนอาจจะเกิดอันตรายได้ เหมาะสำหรับบ้านเรือนที่อยู่ในถนนสายหลัก ที่มีการจราจรคับคั่ง เพราะสามารถใช้รีโมทควบคุมการเปิด-ปิดของประตูได้ล่วงหน้า ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งแบบ ประตูม้วนไฟฟ้า หรือ ประตูโรงรถ ทำให้ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดได้
ประเภทของประตูรีโมท มี 2 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่หนึ่งคือ ประตูรีโมทแบบบานเลื่อน หมายถึง ประตูรีโมทที่มีลักษณะการเปิด-ปิดเป็นแบบเลื่อน ประตูโรงรถ โดยตัวประตูรีโมทจะวิ่งอยู่บนล้อไปตามรางเหล็กเพลาที่วางติดกับพื้น ซึ่งอาจจะหมายถึงการเปิดแบบเลื่อนในทิศทางที่ขนานกับพื้นโลก และการเลื่อนเปิดแบบประยุกต์ต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นประตูหน้าบ้านที่มีบริเวณความกว้างกว้างพอที่จะเก็บประตูทั้งบานได้
ประเภทที่สองคือ ประตูรีโมทแบบบานสวิง หมายถึง ประตูรีโมทที่มีลักษณะเป็นบานประตูสองบาน และเปิด-ปิดในลักษณะของบานสวิง โดยบานประตูแต่ละบานจะถูกยึดติดกับหัวเสาของทั้งสองด้าน ส่วนใหญ่จะเป็นประตูหน้าบ้านที่ไม่ค่อยมีพื้นที่ด้านกว้างมากนัก แต่มีความลึกพอที่จะเก็บบานประตูโดยไม่กีดขวางการเข้า-ออก หรือจอดรถยนต์ได้
ทั้งนี้ ยังมีประตูรีโมทอีกแบบหนึ่งคือ ประตูรีโมทแบบกึ่งบานสวิง หรือแบบบานเฟี้ยม หมายถึง ประตูรีโมทที่มีลักษณะเป็นบานประตูแต่ละฝั่งที่มากกว่าสองบาน ตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยการทำงานของประตูรีโมทชนิดนี้จะเป็นไปในรูปแบบของบานพับสลับไปมาเพื่อเปิด-ปิดประตู ซึ่งบานประตูจะถูกเก็บไว้ที่ตำแหน่งหัวเสาทั้งสองข้าง ส่วนใหญ่จะเป็นหน้าบ้านของที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ ที่มีพื้นที่จำกัดในการเก็บประตูแต่ละครั้ง
วิธีการสั่งเปิด-ปิดประตูรีโมท จะมีลักษณะการทำงานหลักๆ แบ่งออกเป็น 3 วิธี ดังนี้
ประตูรีโมทที่สั่งการแบบรีโมท โดยตัวรีโมทจะส่งคลื่นสัญญาณไปยังชุดรับสัญญาณที่ชุดมอเตอร์ และเมื่อชุดสัญญาณจากมอเตอร์ได้รับสัญญาณแล้ว ก็จะทำการส่งต่อสัญญาณไปยังไฟไซเรนเพื่อสั่งการให้เปิด-ปิดประตูต่อไป
ประตูรีโมทที่สั่งการโดยสวิทช์คอนโทรล โดยจะเป็นการเชื่อมต่อสายสัญญาณจากตัวสวิทช์ในบ้าน ออกไปยังชุดรับสัญญาณที่ชุดมอเตอร์ เมื่อชุดรับสัญญาณได้รับสัญญาณจากการกดสวิทช์ภายในบ้านแล้ว จะทำการส่งจ่อสัญญาณไปยังไฟไซเรนเพื่อสั่งการให้เปิด-ปิดประตูต่อไป
ประตูรีโมท ที่สั่งการโดยโทรศัพท์มือถือ ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของเทคโนโลยีประตูรีโมท โดยลักษณะการทำงานคือ ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณโทรศัพท์ไว้ที่หน้าประตู เมื่อต้องการจะเปิด-ปิดประตูรีโมท ก็ใช้โทรศัพท์มือถือโทรเข้าเครื่องรับสัญญาณ 1 ครั้ง แล้วตัดสายทิ้ง เพื่อเป็นการส่งสัญญาณ ซึ่งการโทรแต่ละครั้ง จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และล่าสุดได้มีแอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ชื่อ Mobile Gate Type ซึ่งเป็นแอพที่จะคอยโทรแจ้งเตือนในกรณีที่เปิดประตูค้างไว้ หรือลืมปิดประตู เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ให้มากยิ่งขึ้น

Leave a Comment