ประวัติบริษัท

บริษัท นาวิเกเตอร์ เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด ถือกำเนิดจากการรวมกลุ่มของวิศวกรที่มีความต้องการจะนำเสนอ
และให้บริการเกี่ยวกับสินค้าด้านเทคโนโลยี และความปลอดภับแบบครบวงจร จากประสบการณ์จำหน่ายและติดตั้ง
ประตูรีโมท  กล้องวงจรปิด กว่า 10 ปี จดทะเบียน 27 สิงหาคม 2550 ด้วยทีมวิศวกรที่มีความสามารถและประสบการณ์สูง
ในการออกแบบและติดตั้งตามความต้องการของลูกค้า โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตชั้นนำ ทำให้สามารถนำพา
ท่านไปสู่เทคโนโลยีที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับความต้องการ ส่งผลให้สามารถเริ่มโครงการได้เช่นที่ท่านคาดหวังบน
ขอบเขตด้านระยะเวลาทั้งคุณภาพและงบประมาณ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการให้บริการหลังการขายที่ดี โดยมีลูกค้า
หลักๆคือ องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ทำให้บริษัทฯมีลูกค้าให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจเป็นจำนวนมาก