วิธีแก้ไข ปัญหาเบื้องต้น ประตูรีโมท ประตูอัตโนมัติ

การใช้งาน ประตูรีโมท ประตูอัตโนมัติ ท่านอาจจะ สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้

ประตูรีโมท บานสวิงโดยปัญหา ที่อาจะเกิด และ วิธีการแก้ไข ได้ มีดังนี้ คือ
ปัญหา ที่อาจจะ เกิด ที่ รีโมท ควบคุม
1. กด ที่รีโมท แล้ว ประตูไม่เลื่อน ปิด หรือ ปิด แล้ว เด้ง เปิด ออก ตรวจสอบ ที่ ถ่าน รีโมท หรือ ทำความสะอาด แผงวงจร ด้านใน เปลี่ยนถ่าน  ทำความสะอาด แผงวงจร ด้วยใช้ ยางลบ ลบเบาที่ และ เป่าลม ออก
เนื่องจาก การใช้งานนาน ทำให้ คราบฝุ่น ความชื้น มาเกาะ ทำให้ แผงวงจร เชื่อมต่อไม่ดี
ปัญหา ของ รางเลื่อน หรือ ล้อประตูฝืด
จะทำให้ การทำงานของ มอเตอร์ โอเวอร์โหลด เกิดเสียง ดัง เอียดเอียด ขณะเลื่อนประตูเปิด ปิด หรือ มีความฝืด อย่างสังเกตุ ได้
โดยทั่วไป ปัญหา เหล่านี้ จะ เกิดจาก การใช้งาน นาน และ มีน้ำท่วมขัง หรือ โดนน้ำ ทำให้ฝืด
วิธีแก้ไข คือ เพิ่มความหล่อลื่น ให้ รางเลื่อน และ ล้อ  ทาน้ำมันหล่อลื่น หรือ น้ำมันอเนกประสงค์ ฉีด ที่ล้อและ รางเลื่อน
ถ้าเป็น ประตูรีโมท แบบ บานสวิง ให้ ตรวจสอบ ที่ บานพับ และ ว่ามีอะไร มาติดขัด หรือ ไม่ แมลง หรือ เศษหินมาติดขัด
ข้อห้าม ขอ้ควรระวัง การใช้ ประตูอัตโนมัติ ประตูรีโมท
ไม่ควรฉีดน้ำ หรือ ของเหลวใดใด เข้ามอเตอร์ โดยตรง
อย่าล็อคกุญแจบานประตู หากมีการเปิด ใช้ รีโมท เพราะ ถ้าเผลอ ล็อค กุญแจ แล้ว เปิด มอเตอร์จะ ดึง จนประตูเสียหายได้
ถ้ากด รีโมท แล้ว มอเตอร์ มีกลิ่น หรือ มอเตอร์หมุน แต่ ประตูไม่เลื่อน ต้องให้ติดต่อช่างเพื่อเข้าบริการ